Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Horeca cao

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Horeca cao

Cao staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden beschreven die bedrijven, die werkzaam zijn in de betreffende branche, minimaal moeten bieden aan hun personeel. Welke cao er geldt binnen een bedrijf is o.a. afhankelijk van de branche waartoe het bedrijf behoort.

Wat is de horeca cao?

De horeca cao (KHN cao) is de meest toegepaste collectieve arbeidsovereenkomst voor de horecabranche. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden omschreven die horecaondernemers minimaal moeten toekennen aan het personeel. Denk hierbij aan de minimumlonen, werktijden, vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De horeca cao wordt bij vernieuwing of verlenging meestal Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). 

Wij hebben de belangrijkste bedrijven behorende tot de bedrijfstak “horeca” voor je op een rijtje gezet:

 • Logiesverstrekking
  • Hotels
  • Verhuur van vakantiehuisjes e.d.
  • Kampeerterreinen
  • Overige logiesverstrekking

 

 • Eet-en drinkgelegenheden
  • Restaurants
  • Fastfoodrestaurants, ijssalons etc.
  • Kantines en catering
  • Cafés
Icoon alziend oog

Hoe is de horeca cao tot stand gekomen?

De horeca cao is tot stand gekomen na overleg tussen branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en werknemersverenigingen CNV Vakmensen en FNV Horeca.
 

Looptijd nieuwe horeca cao

De horeca cao heeft een looptijd van 1  jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
 

Veranderingen horeca cao

Deze belangrijkste wijzigingen in de horeca cao voor 2024 hebben we voor je op een rijtje gezet:
 

Stijging minimumloon

Het minimumloon stijgt in januari 2024 met bijna 9,5%. Dit is een aanzienlijke stijging en is mede het gevolg van het invoeren van een uniform mimumloon per uur (voorheen was dit een minimumloon per maand). Bekijk hier de volledige cao-loontabel om te zien welke invloed dit heeft op de lonen van de medewerkers.
 

Stijging cao lonen

In 2024 stijgen, afhankelijk van de functiegroep waarin een medewerker ingeschaald is, ook de cao lonen. Download het KHN loongebouw voor een overzicht van alle wijzigingen.

 
Functiegroep %
II 9,5
III 10,5
IV 12
V 12
VI 9
VII - XI 8
 Afwijkende afspraken horeca cao t.a.v. wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft verstrekkende gevolgen voor de horeca. KHN heeft in de cao hierover afwijkende afspraken gemaakt waardoor de WAB in de praktijk iets meer werkbaar wordt gemaakt.

De gemaakte afwijkende afspraken hebben we voor je op een rijtje gezet:
 

 • Oproeptermijn verkorten
  De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst wordt verkort van 4 dagen naar 24 uren van tevoren.

 

 • Tussenpoos keten seizoenskracht
  Voor seizoensbedrijven is de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten ten hoogste 3 maanden. Het is seizoenswerk als er voor minder dan 9 maanden in een jaar aan werk kan worden uitgeoefend.

 

 • Aantal verplichtingen WAB vervallen bij seizoenskracht
  Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat of natuur zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing:
  • De oproeptermijn van 24 uur;
  • Het doen van extra uitbetalingen als een oproep last minute wijzigt;
  • Een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
    
 • ‘Geen loon, geen werk’
  Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht op basis van nul-uren (oproepovereenkomst) kan nog het principe 'geen werk, geen loon' toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loondoorbetaling.

Horeca cao en feestdagen

In de horeca cao staan verschillende regels opgenomen over werken tijdens feestdagen. De horeca cao benoemt 9 feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, Koningsdag en eerste en tweede kerstdag. De horeca cao zegt niks specifiek over werken op 5 mei. Een officiële feestdag betekent niet dat medewerkers automatisch vrij krijgen die dag, maar het kan wel betekenen dat ze recht hebben op feestdagencompensatie.

Als medewerkers werken tijdens een feestdag, kunnen zij daar volgens de horeca cao een toeslag voor ontvangen. Medewerkers kunnen rekenen op compensatie in de vorm van tijd voor tijd, waarbij ze elk gewerkt uur op een feestdag kunnen inzetten als vervangende doorbetaalde vrije tijd. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen ze 50% toeslag verwachten en vervalt de tijd voor tijd regeling.

De feestdagencompensatie geldt niet voor de werknemers die (nog) geen vakkracht zijn.
 

Horeca cao en vakantie

De horeca cao specificeert hoeveel vakantiedagen medewerkers kunnen krijgen en hoe ze de vakantiedagen kunnen opnemen. Wettelijk gezien hebben medewerkers hebben recht op vakantiedagen ter hoogte van viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. In de horeca zijn 25 vakantiedagen van toepassing.
 

Horeca cao en bijzonder verlof

Er is in de horeca cao vastgelegd dat een werkgever verplicht is om bijzonder verlof toe te kennen. Bij bijzonder verlof is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De situaties waarvoor bijzonder moet worden toegekend volgens de horeca cao zijn:
 

 • Bij overlijden van de partner of het (stief)kind van de werknemer;
 • Bij overlijden van de (schoon)ouder(s) van de werknemer;
 • Bij overlijden van de broer, zwager, zus, schoonzus of grootouder van de werknemer;
 • Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer, of zijn/haar kind, stiefkind, broer, zus of (schoon)ouders;
 • Bij het huwelijksjubileum of jubileum van geregistreerd partnerschap (25, 40, 50, of 60 jaar) van de werknemer, zijn/haar kinderen, (schoon)ouders of grootouders.

Er is in de horeca cao niets vastgelegd over verhuizen en het opnemen van een verhuisdag. Dit valt niet onder bijzonder verlof.
 

Horeca cao en toeslagen

Er zijn verschillende toeslagen opgenomen in de horeca cao. De horeca cao specificeert dat medewerkers een toeslag kunnen verwachten bij bepaalde nachtdiensten. De nachttoeslag is alleen van toepassing op bedrijfsfuncties in front office en voor diensten tussen 00.00 en 06.00 uur. De toeslag bedraagt 10% en is ook van toepassing op de uren die vóór 00.00 en na 06.00 zijn gemaakt, als ze tot dezelfde dienst behoren.

Medewerkers kunnen rekenen op 8% vakantietoeslag. Dit wordt berekend over het loon dat bij dat vakantiejaar is verdiend. De vakantietoeslag wordt uiterlijk juni uitbetaald.
 

Horeca cao downloaden

De meest recente versie van de horeca cao is te downloaden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Wat kost een medewerker?

Wat kost een medewerker?

Weet jij wat het in dienst hebben van een horeca medewerker kost? Wij hebben alle kosten en premies voor je op een rijtje gezet!

Download de infographic

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord