Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Lonen horeca - loonschalen en minimumloon

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Lonen horeca - loonschalen en minimumloon

Loonafspraken worden vastgelegd in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Welke cao er van toepassing is, is afhankelijk van de branche waaronder een bedrijf valt. In de horecabranche is de horeca cao van toepassing.

Horeca cao

De horeca cao is de meest toegepaste collectieve arbeidsovereenkomst voor de horecabranche.
Deze is samengesteld door werknemersverenigingen FNV en CNV en branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

In de cao zijn de arbeidsvoorwaarden omschreven die horecaondernemers minimaal moeten toekennen aan horecamedewerkers, zo ook de loonafspraken. De cao is algemeen verbindend verklaard (AVV), wat betekent dat deze automatisch geldt voor alle werkgevers in de horeca. Voor meer informatie over de cao verwijzen we naar het artikel “Horeca cao” in onze kennisbank.

Onderstaand leggen wij uit hoe werkgevers de uurlonen kunnen bepalen voor medewerkers in de horeca.

Icoon cao op papier

Wat is het minimumloon voor de horeca?

In Nederland hebben alle medewerkers vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon (WML). Dit is het bedrag aan loon dat een werkgever minimaal moet uitbetalen aan een werknemer. Het wettelijk minimumloon is ingevoerd om werknemers te beschermen tegen onderbetaling. Voor medewerkers tussen de 15 en 21 jaar geldt er een minimumjeugdloon. Hierbij geldt, hoe ouder de medewerker, hoe hoger het wettelijk minimumjeugdloon.
 

Wie heeft er recht op het wettelijk minimumloon?

Het minimumloon geldt voor:

  • oproepkrachten;
  • vast en tijdelijk personeel;
  • uitzendkrachten;
  • payrollmedewerkers;
  • werknemers met een tewerkstellingsvergunning;
  • personeel van aannemers of onderaannemers;
  • medewerkers met een overeenkomst van opdracht (ovo).

 

Wat zijn de minimumlonen voor de horeca?

Onderstaand tref je een overzicht van de bruto minimumlonen (in €) die van toepassing zijn in de horeca cao | 38 urige werkweek. De bedragen in de tabel gelden vanaf 1 juli 2024.
 

Horeca % Maand     Week     Uur    
21 jaar 100 2.252,64 519,84 13,68
20 jaar 85 1.914,74 441,88 11,63
19 jaar 75 1.689,48 389,90 10,26
18 jaar 65 1.464,22 337,91 8,89
17 jaar 55 1.238,95 285,93 7,52
16 jaar 45 1.013,69 233,94 6,16
15 jaar 35 788,42 181,95 4,79

 

Lonen leerlingen

In de horeca wordt er veel gewerkt met leerlingen. Een leerling wordt niet aangeduid als vakkracht in verband met het ontbreken van ervaringsuren. Als niet-vakkracht dient de werkgever de leerling te verlonen volgens het hierboven vermelde wettelijk minimum (jeugd)loon.
 

Loonschalen horeca

De horeca cao werkt met loonschalen, welke net als de minimum(jeugd)lonen worden vastgelegd in de zogenaamde loontabel, ook wel loongebouw genoemd. Het loongebouw en alle loonafspraken zijn vastgelegd in de horeca cao.
 
Een loonschaal is een reeks bedragen (van laag naar hoog) behorend bij een bepaalde functie. Deze schaal bepaald het minimum en maximum loon dat een medewerker met deze functie kan krijgen toegekend. De stappen in de schaal worden ook wel treden genoemd. Volgens welke trede een medewerker verloond moet worden is afhankelijk van de ervaring van deze medewerker. De medewerker kan doorgroeien binnen de loonschaal door periodieke verhogingen. Heeft hij/zij het maximum bereikt, dan ontvangt de medewerker in principe alleen nog eventuele cao-verhogingen. Tenzij de medewerker promotie maakt binnen of naar een andere functie, dan kan hij/zij nog naar een hogere loonschaal doorgroeien.

Hoeveel loonschalen er zijn en hoe deze worden aangeduid verschilt per cao.
Voor wat betreft de horeca cao geldt dat de loonschalen linken aan de diverse referentiefuncties die voor de horeca zijn vastgelegd. Deze referentiefuncties zijn terug te vinden in het ‘Handboek Referentiefuncties horeca’ en in te zien via onze formulierenpagina.

In bijgaand schema tref je het loongebouw voor de horeca aan. Hierin is ‘schaal 1’ gelijk aan het minimumloon.

Binnen de loonschalen en referentiefuncties van de horeca, wordt er onderscheid gemaakt tussen vakkrachten en niet-vakkrachten. Een medewerker is vakervaren oftewel vakkracht op het moment dat hij/zij 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. Als er geen beschikbaar vakdiploma is wordt een medewerker vakkracht op het moment dat hij/zij 1.976 ervaringsuren heeft opgebouwd in de desbetreffende functie. Vanaf het moment dat een medewerker vakkracht is wordt deze op basis van zijn bedrijfsfunctie ingedeeld in de bijbehorende functiegroep en loonschaal. Medewerkers ouder dan 18 jaar, die ingedeeld worden in functiegroep 5 of hoger op grond van het ‘Handboek Referentiefuncties horeca’ zijn standaard al vakkracht.
 

Positief afwijken

Vanzelfsprekend dient de werkgever zich te houden aan het wettelijk bepaald minimumloon dat volgens het loongebouw en de loonafspraken van de horeca cao van toepassing is. Werkgevers staat het uiteraard wel vrij om positief hiervan af te wijken. 

Wat kost een medewerker?

Wat kost een medewerker?

Weet jij wat het in dienst hebben van een horeca medewerker kost? Wij hebben alle kosten en premies voor je op een rijtje gezet!

Download de infographic

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord