Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Sociale werkgeverslasten

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Sociale werkgeverslasten

In Nederland zijn er wetten die ervoor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om te kunnen leven. Zo zijn er wetten die ervoor zorgen dat je inkomen ontvangt als je ziek wordt of je werk kwijtraakt, maar ook als je met pensioen gaat. Maar ook voorzieningen om ouders met kinderen financieel te ondersteunen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderbijslag.

Kortom: in Nederland wordt er voor elkaar gezorgd. De kosten betaalt de overheid uit de belastinggelden, wat betekent dat iedereen meebetaald aan deze sociale voorzieningen. Dit noemen ze een verzorgingsstaat.
Roze spaarvarken

Wat zijn sociale werkgeverslasten?

In Nederland betaalt iedereen mee aan de sociale voorzieningen, dus ook als werkgever betaal je verschillende premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Deze premies noemen we sociale werkgeverslasten. 
 
De sociale werkgeverslasten bestaan uit verschillende premies en heffingen:
  • WW-AWf premie;
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA);
  • De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk);
  • ZVW werkgeversheffing.


WW-AWf Premie

Sinds de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bestaat de bijdrage voor het algemeen werkloosheidsfonds uit een hoge en een lage premie (2,64%- 7,64% van het bruto uurloon). Hebben de medewerkers een vast contract en vaste uren dan betaal je als werkgever de lage premie, voor medewerkers met een flexibel of tijdelijk contract betaal je als werkgever de hoge premie.

Mocht een werknemer werkloos raken, dan wordt de WW-uitkering dus uit het Algemeen Werkloosheidsfonds betaald. Tevens wordt hieruit ook de transitievergoeding betaald voor de werknemers die worden ontslagen als ze 2 jaar arbeidsongeschikt zijn geweest.

De WW-awf premie geldt niet voor medewerkers die werken bij de overheid/ voor overheidswerkgevers. Zij betalen namelijk mee aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UvO).
 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)

Dit is een fonds voor als een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Een klein deel hiervan wordt nog gereserveerd voor de kinderopvangtoeslag. De premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Als kleine werkgever betaal je 6,68% en als middelgrote of grote werkgever 8,04% van het brutoloon aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Van de totale premie is 0,5% bedoeld voor de kinderopvangtoeslag.
 

Gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk)

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is per sector en grootte van de organisatie verschillend en kan ook afhankelijk zijn van de schadelast in het verleden. Deze premie bedraagt gemiddeld 2,00% van het bruto uurloon, maar dit kan dus ook meer of minder zijn. De werkgever betaald deze premie om de uitkeringen voor de Werkhervatting, Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) te financieren. Het kan voorkomen dat een deel van de WGA-premie wordt ingehouden op het nettoloon van de werknemer, maar dit is dan van tevoren afgesproken met de werkgever of staat vast in de cao. Eigenrisicodragers voor de WGA- en/of ZW-premie betalen deze premie niet maar kiezen ervoor om de eventuele uitkering zelf te betalen. Zij kunnen er ook voor kiezen om dit risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. 

Het uiteindelijke doel van deze uitkering is dat een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, toch nog een inkomen kan krijgen als zijn/haar inkomen lager is dan voorheen.
 

ZVW Werkgeversheffing

De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is een bijdrage om te kunnen voldoen aan de kosten van de zorgverzekering. De werkgever betaald hiervoor 6,57% van het brutoloon. Op deze manier betaald de werkgever dus voor een deel mee aan de zorgpremie van de werknemer. Hiermee wordt zowel kortdurende als langdurige zorg gefinancierd. Ben je eigen ondernemer dan betaal je deze heffing zelf, deze is dan wel minder hoog: 5,32%

 

Wat kost een medewerker?

Wat kost een medewerker?

Weet jij wat het in dienst hebben van een horeca medewerker kost? Wij hebben alle kosten en premies voor je op een rijtje gezet!

Download de infographic

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord