Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Bruto-netto uurloon

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Bruto-netto uurloon

Meestal zit er een groot verschil tussen wat een medewerker verdient en wat hij/zij bijgeschreven krijgt op zijn/haar rekening. Dit noemen ze ook wel het verschil tussen het bruto en netto (uur)loon. Maar hoe zit dat nou precies?

In bijgaand artikel leggen we je uit waarom er verschil zit in het brutoloon en het te ontvangen nettoloon en waar dit verschil uit bestaat.
Icoon rekenmachine

Wat is het bruto (uur)loon?

Het brutoloon noemen we ook wel het salaris dat je op papier (staat in je arbeidsovereenkomst) verdient. Het bruto loon is het bedrag dat de medewerker verdient en verschilt van het bedrag dat de medewerker daadwerkelijk ontvangt. De werkgever is namelijk verplicht om belastingen en premies in te houden op het loon van de werknemer.
  

Wat is het netto (uur)loon?

Het nettoloon is het loon dat de werknemer daadwerkelijk op zijn/haar rekening krijgt. Het is het bedrag dat een medewerker ontvangt na aftrek van de te betalen belastingen en premies. De te betalen belastingen en premies worden ingehouden op het brutoloon, het bedrag dat overblijft resulteert dus in het nettoloon.
 

Welke belastingen en premies worden ingehouden op het loon?

Loonheffing is een verzamelwoord voor de belastingen en premies die worden ingehouden op het brutoloon. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen.
 

Loonbelasting

Een ander woord dat wordt gebruikt voor loonbelasting is inkomstenbelasting. In Nederland wordt de inkomstenbelasting naar rato van het inkomen bepaald. Hoe meer je verdiend, hoe meer belasting je betaald. Dit principe wordt ook wel ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ genoemd. Loonbelasting is opgebouwd uit verschillende treden. Iedereen betaald in elke trede een vastgesteld percentage belasting over zijn/haar inkomen. De hoogte van het percentage loonbelasting is afhankelijk van de trede waarin iemand valt. Goed om te weten! Je kan recht hebben op bepaalde loonheffingskortingen waardoor de te betalen loonbelasting lager wordt.

In de onderstaande tabel is het belastbaar inkomen met bijbehorende percentages af te lezen.
 
Schijf   Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf                                                Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
    Jonger dan
de AOW-leeftijd
AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
       
1 € 0,- 36,97% 19,07%
2a € 38.098 36,97% 36,97%
3 € 75.518 49,50% 49,50%
 


Premies Volksverzekeringen

Iedere werknemer in Nederland betaalt premie voor een aantal volksverzekeringen:
 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Deze wet is in het leven geroepen zodat mensen met pensioen kunnen met behoud van inkomen. Dit inkomen bouwt een werknemer op tijdens de jaren dat hij/zij werkzaam is.
 

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Wanneer een medewerker weduwe of weduwnaar wordt en kinderen onder de 18 jaar heeft, heeft deze medewerker recht op een nabestaandenuitkering. De overheid zorgt in dat geval voor een inkomen. Dit wordt mede betaald uit de premies voor de volksverzekeringen.
 

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Deze wet regelt de zware en/of intensieve zorg voor mensen die dat nodig hebben en daardoor niet meer werkzaam kunnen zijn. De hoogte van deze premies is afhankelijk van leeftijd en hoogte van het inkomen. De premies worden jaarlijks aangepast.


Premie werknemersverzekering

Niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever dient premies te betalen. De werkgever betaald premies voor de werknemersverzekeringen. 

Deze verzekeringen zijn bedoeld voor de volgende gevallen:
 • Werkloosheid van de medewerker;
 • Ziekte van de medewerker;
 • Arbeidsongeschiktheid.
   
 De werkgever betaald premies voor de volgende werknemersverzekeringen:
 
 • Ziektewet (ZW)

  Deze wet voorziet iemand van inkomen indien hij/zij arbeidsongeschikt wordt door ziekte.
   
 • Werkloosheidswet (WW)

  Deze wet voorziet iemand van inkomen indien hij/zij onvrijwillig werkloos is geworden.
 
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Is iemand langdurig arbeidsongeschikt? Dan voorziet deze wet deze persoon van inkomen.
 
 • Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

  Deze wet is de voorganger van de WIA en is enkel van toepassing voor personen die reeds een WAO uitkering ontvingen voordat de WIA werd ingevoerd.
   
 • Gedifferentieerde premie WGA en ZW (Whk)

  Vanuit deze premieontvangsten wordende loonkosten van (ex)werknemers gefinancieerd die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Voor deze premie geldt dat de werkgever kan besluiten om een deel van de WGA premie door de werknemer te laten betalen. Is dit het geval dan zie je op je loonstrook dat dit wordt ingehouden op je nettoloon.

De hoogte van deze premies wordt 1x per jaar (januari) vastgesteld.


Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

De werkgever betaald een vooraf bepaalde premie aan de zorgverzekeringswet. Deze wet is in het leven geroepen om het zorgstelsel in stand te houden. Ieder jaar verandert het percentage dat de werkgever aan de zorgverzekeringswet af moet dragen. 
 
Wat kost een medewerker?

Wat kost een medewerker?

Weet jij wat het in dienst hebben van een horeca medewerker kost? Wij hebben alle kosten en premies voor je op een rijtje gezet!

Download de infographic

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord