Home    /    Kennisbank    /    Werkgevers    /    Jaaropgave
overzicht

Werkgevers

Jaaropgave

Iedere werknemer ontvangt 1x per jaar, meestal in het begin van het jaar, een jaaropgave. De jaaropgave wordt ook wel jaaropgaaf genoemd

 

WAT IS EEN JAAROPGAVE?

Een jaaropgave of jaaropgaaf is een overzicht van het inkomen van de medewerker over het afgelopen jaar. Hier staat alles op wat de werknemer dat jaar verdiend heeft bij de werkgever en biedt daarmee een totaaloverzicht van zijn/haar inkomen.
 

De jaaropgave wordt door medewerkers gebruikt bij de jaarlijkse belastingaangifte, tevens deel te werkgever deze gegevens met de Belastingdienst.

Jaaropgave

WAT STAAT ER OP EEN JAAROPGAVE?

De jaaropgave bestaat uit een aantal verplichte gegevens. Welke gegevens dit zijn, is ook vastgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

 

Hieronder volgt een opsomming van de gegevens met bijbehorende toelichting:
 

 • Naam- en adresgegevens medewerker

 

 • Naam- en adresgegevens werkgever

 

 • Het Burgerservicenummer (BSN)

 

 • Het jaar waarover loon is uitgekeerd en waarop de jaaropgave betrekking heeft.

 

 • Het loon dat de werknemer verdiende dat jaar, voor aftrek van de loonbelasting en volksverzekeringen.

  Dit is het bruto inkomen van de medewerker waarover de te betalen loonheffing wordt berekend. Dit wordt ook wel het “fiscaal loon” genoemd.

 

 • De belasting en premies die zijn ingehouden op het loon van de werkgever. Dit wordt loonheffing genoemd.

  Dit is het totaal aan loonheffing wat de werkgever heeft ingehouden op het brutoloon. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ). Medewerkers die in het buitenland wonen en in Nederland werken betalen enkel loonbelasting. Dit geldt niet als de medewerker in België of Duitsland woont, in dat geval wordt de werknemer als grensarbeider gezien.

 

 • Het totaal aan arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij de loonheffing.

  Deze arbeidskorting, ook wel loonheffingskorting, is een korting op de te betalen loonheffing. Hierdoor betaalt de medewerker minder loonbelasting. Op de jaaropgave staat aangegeven of de loonheffingskorting het afgelopen jaar is toegepast of niet. Dit kan afwijken omdat de loonheffingskorting slechts mag worden toegepast door 1 werkgever of uitkeringsinstanties. Ook staat er vermeld per wanneer de korting is toegepast. Meer informatie over heffingskortingen kun je hier vinden.

 

 • Het loon, de bijdrage en werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  Iedere werknemer betaalt verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Het te betalen bedrag wordt berekend over het loon voor de Zorgverzekeringswet.

  Naast het loon waarvoor de bijdrage wordt berekend, wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vermeld op de jaaropgave. Ook hiervoor geldt dat medewerkers die in het buitenland wonen en in Nederland werken deze bijdrage niet hoeven te betalen. Dit geldt wederom niet als de medewerker in België of Duitsland woont, in dat geval wordt de werknemer als grensarbeider gezien. Ook de werkgeversheffing inzake de Zorgverzekeringwet wordt op de jaaropgave vermeld.
   
 • Totaalbedrag van de levensloopverlofkorting

  Sommige medewerkers sparen d.m.v. een levensloopregeling. Indien hij/zij geld opneemt van deze spaarrekening voor onbetaald verlof, of er een deel van het tegoed wordt afgekocht, dan ontvangt de werknemer een levensloopverlofkorting. Indien de werknemer hier recht op heeft, houdt de werkgever hier rekening mee bij de berekening van de loonheffing. Het bedrag aan korting wordt vermeld op de jaaropgave.
   
 • Onbelaste vergoeding(en) die aan de werknemer zijn uitgekeerd

  Onbelaste vergoedingen zijn vergoedingen waarover geen loonheffing betaalt hoeft te worden. Denk hierbij aan een reiskostenvergoeding. De werkgever is niet verplicht om deze vergoedingen op de jaaropgave te vermelden.

 

Een voorbeeld jaaropgave, ook wel model jaaropgaaf genoemd, kun je inzien via de website van de belastingdienst.
 

WANNEER WORDT DE JAAROPGAVE VERSTUURD?

De werkgever stuurt eenmaal per jaar de jaaropgave naar zijn medewerkers. Dit gebeurt aan het begin van het nieuwe jaar, meestal in januari of februari. De werkgever kan ervoor kiezen de jaaropgave per post of digitaal te versturen.

 

WAT ALS EEN MEDEWERKER MEER WERKGEVERS HEEFT?

Is de medewerker in dienst bij meerdere werkgevers, dan ontvangt hij/zij van iedere werkgever afzonderlijk de jaaropgave. Voor de belastingaangifte moet de werknemer dan het cumulatief van de inkomensgegevens gebruiken, welke vermeld staat op de verschillende jaaropgaven.

Welkom! Kolibrie deelt cookies uit wanneer u een van onze websites bezoekt.

Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die uw eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Lekker handig!
Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Wilt u liever een optimaal werkende website? Laat dan alle vinkjes staan. Meer info

Noodzakelijk
Statistieken
Marketing
Akkoord