Kolibrie icoon
Home    /    Salarisadmin.

Salarisadministratie flexibel uitbesteed

Kolibrie biedt ondernemers ‘totale ontzorging’. Graag verzorgen wij voor u dan ook de salarisadministratie / loonadministratie voor de medewerkers die u, om moverende redenen, niet direct op de payroll wilt plaatsen. Zo zorgen we voor flexibiliteit en houdt u alles onder één dak. Kolibrie HRM voor Horeca onderscheidt zich door maximale flexibiliteit, vrijblijvendheid, openheid en eerlijkheid!

Medewerker bediening pakt kopjes om koffie in te doen Kok serveert gerecht uit aan medewerker bediening

Specialist in salarisadministratie

Bent u van plan om uw salarisadministratie uit te besteden? Op deze pagina treft u alle informatie en antwoorden op uw vragen aan.

 

Verplichte salarisadministratie

Als werkgever bent u verplicht een salarisadministratie bij te houden als er sprake is van het volgende:

 • u een of meer werknemers in dienst heeft;
 • de werknemers loon ontvangen;
 • u inhoudingsplichtige bent (dit houdt in dat u voor uw medewerkers verplicht bent de loonbelasting in te houden op het loon).
   

Wat is salarisadministratie?

In de salarisadministratie (ook wel loonadministratie genoemd) worden alle gegevens van uw medewerkers en hun loon bijgehouden. De salarisadministratie dient op één plek bewaard te worden. Denk hierbij aan diverse formulieren en berekeningen, zoals:

 • loonbelastingverklaring;
 • loonstaten;
 • loonstroken;
 • jaaropgaven.
   

Loonstaat

De loonstaat toont u het salaris van een medewerker. Het salaris bestaat uit geld, natura, fooien, bonussen en reiskostenvergoedingen. Daarnaast vermeldt een loonstaat de te betalen loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen. Uiteraard staan persoonlijke gegevens zoals de NAW-gegevens ook op een loonstaat. Een loonstaat geeft per werknemer een jaaroverzicht per beloningstijdvak. Kolibrie maakt gebruik van administratiesoftware, waarmee alle loonstaten inzichtelijk worden.

 

Loonstrook

De loonstrook wordt ook wel salarisspecificatie of salarisstrook genoemd. In dit document specificeert een werkgever onder andere de volgende punten:

 • persoonlijke gegevens;
 • brutoloon;
 • nettoloon;
 • toeslagen;
 • inhoudingen.

 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina met formulieren voor de medewerker, hier treft u een gedetaileerde uitleg over onze loonstrook aan.

 

Gewerkte uren

De berekeningen op een loonstrook zijn gebaseerd op wet-en regelgeving en de afgesloten arbeidsovereenkomst. Het loon van de medewerker wordt verdeeld over diverse loonvormen. Ook staan de overeengekomen of gewerkte uren en het tijdvak vermeld.

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimum salaris over het tijdvak dat voor een werknemer van toepassing is, staat ook op de loonstrook, ook al verdient de werknemer meer dan het minimumloon.

 

Toeslagen en inhoudingen

De loonstrook vermeldt bovendien onkostenvergoedingen en de ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioeninhoudingen.

 

Overige gegevens

Uiteraard bevat iedere loonstrook de NAW-gegevens en de bedrijfsgegevens van de werkgever. De werkgever stuurt voor iedere loonbetaling een salarisspecificatie. Als de bedragen iedere maand exact gelijk zijn, is een werkgever niet verplicht om dit maandelijks te doen.

 

Jaaropgave

Een jaaropgave is een jaaroverzicht van loongegevens die de werkgever naar zijn medewerkers stuurt na afloop van een kalenderjaar. Het bevat een overzicht van het loon en de ingehouden loonbelasting. Het formulier wordt meestal gebruikt om de belastingaangifte in te vullen en om bepaalde uitkeringen en subsidies te verkrijgen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om binnen een redelijke termijn een jaaropgave te versturen.

 

Werkwijze loonadministratie via Kolibrie

Als sociaal maatschappelijk betrokken werkgever biedt Kolibrie de allerbeste zorg en arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers. Als onderdeel van haar HRM dienstverlening biedt Kolibrie u, naast payroll en uitzenden, ook ondersteuning bij de salarisadministratie voor uw medewerkers.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van onze werkwijze:
 

PERIODIEKE LOONVERWERKING:


Eenmaal per maand/per 4 weken draagt Kolibrie zorg voor:

 • Uitvoering van de salarisadministratie inclusief een correcte loonstrook;
 • Inhoudingen van premies voor pensioen en eventuele andere (branchespecifieke) premies en regelingen;
 • Signalering, overleg en doorvoering van doorstroom in het loongebouw conform CAO en signalering in het verloop van de arbeidsovereenkomst;
 • Output ten behoeve van uw financiële administratie;
 • Het versturen van een tijdige loonaangifte naar de Belastingdienst.
   

U dient zelf zorg te dragen voor:

 • Tijdige aanlevering van de medewerkergegevens aan Kolibrie;
 • Een tijdige betaling loonaangifte aan de Belastingdienst;
 • Afdrachten van premies voor pensioen en eventuele andere (branchespecifieke) premies en regelingen;
 • De administratie van de verlofuren;
 • De loonbelastingverklaring van uw medewerkers;
 • Naleving van de legitimatieplicht;
 • Het tijdig schriftelijk doorgeven van eventuele loon- en/of personele mutaties aan Kolibrie. Bij voorkeur per e-mail. U kunt hierbij denken aan nieuwe medewerkers in dienst, of wijzigingen in NAW-gegevens, salaris, contracturen, wel of geen loonheffingskorting, einde dienstverband, verstrekte voorschotten, wachtdagen en ziektedagen, etc.

 

OUTPUT N.A.V. DE PERIODIEKE LOONVERWERKING:

Na de verwerking van de salarisadministratie stuurt Kolibrie u periodiek de output bestaande uit:

 • Betaalstaat;
 • SEPA-bestand (indien gewenst);
 • Loonjournaalpost (periodiek en cumulatief);
 • Verzamelloonstaat;
 • Loonstrook voor uw medewerkers. Wij kunnen de loonstroken, indien gewenst, ook per mail verstrekken aan uw medewerkers;
 • Afschrift ingediende loonaangifte.

 

JAARLIJKSE OUPUT:
 

Na afloop van ieder kalenderjaar ontvangt u van Kolibrie het jaarwerk bestaande uit:

 • Loonstaat;
 • Journaalpost cumulatief;
 • Verzamelloonstaat cumulatief;
 • Jaaropgave van uw medewerkers.
   

U dient zelf zorg te dragen voor:

 • Aanlevering (in de eerste week van januari) van de voor u geldende sociale premies en afdrachten en eventueel gewijzigde regelingen en branchepremies. Hierover wordt u jaarlijks tijdig geïnformeerd.
   

Wat kost loonadministratie?

Kolibrie levert loonstroken voor slechts €8,50 per stuk. En als u geen gebruik maakt van onze payrolldiensten, bedragen de kosten nóg slechts €11,50 per loonstrook. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

 

Kolibrie adviseert

Wij verzorgen de salarisadministratie voor uw bedrijf op zorgvuldige en transparante wijze. Wij nemen u daarmee veel zorg uit handen. Vanuit Kolibrie bekijken we altijd uw situatie als ondernemer en stemmen hier onze adviezen op af.

 

Waarom onze relaties voor Kolibrie kiezen

Kolibrie is marktleider op het gebied van salarisadministratie, payroll- en HRM-diensten in de horeca-, recreatie- en evenementenbranche. Onze opdrachtgevers noemen onze werkwijze transparant, dus zonder kleine lettertjes of addertjes onder het gras. Als ondernemer heeft u het druk genoeg. En uitgebreide kennis op het gebied van de loonadministratie ontbreekt vaak. Schakel daarom Kolibrie in!

 

Veel ondernemers willen óók de risico’s van het werkgeverschap uitbesteden en kiezen daarom voor payroll via Kolibrie. Kijk op onze payroll pagina voor meer informatie.

Ik wil graag een vrijblijvende afspraak
Ik ontvang graag een brochure

Door invullen van dit formulier gaat u akkoord met gebruik van uw gegevens door Kolibrie (zie privacy statement).

Medewerker bediening pakt kopjes om koffie in te doen Kok serveert gerecht uit aan medewerker bediening

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wj ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord

Deze galerij is afgeschermd middels een wachtwoord.

Sluiten