Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Uitleg loonstrook

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Uitleg loonstrook

Elke werknemer ontvangt een loonstrook van de werkgever. Hierop staat een specificatie van het loon.
 

Wat is een loonstrook?

De loonstrook, ook wel salarisspecificatie of salarisstrook genoemd, is een specificatie van het salaris van de werknemer. De medewerker ontvangt de loonstrook van de werkgever. De werknemer kan aan de hand van de loonstrook controleren of hij het juiste salaris heeft ontvangen.

Icoon eurobiljetten

Welke gegevens staan er op een loonstrook?

Op de loonstrook vermeld de werkgever o.a. het brutoloon, maar ook de toeslagen, bonussen en inhoudingen (belastingen en premies). Tevens wordt het uitbetaalde nettoloon getoond. Naast gegevens over het loon, worden ook de gegevens van de werknemer, werkgever en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft vermeld.
 

Onderstaand tref je een overzicht met gegevens die op een loonstrook worden getoond:

 

 • Naam- en adresgegevens van de werkgever
   
 • Naam- en adresgegevens van de medewerker
   
 • Data salarisspecificatie
  De aanmaakdatum van de loonstrook (niet de betaaldatum) en de periode waar de gegevens betrekking op hebben.
   
 • Overige gegevens medewerker
  Geboortedatum, datum van indiensttreding en aantal gewerkte uren/dagen over de afgelopen periode.
   
 • Brutoloon
  Optelsom van alle bedragen waaruit het brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld het basisloon en eventuele prestatietoeslagen.
   
 • Pensioen
  De bijdrage ten behoeve van de pensioenopbouw. Dit is afhankelijk van de voor de medewerker geldende pensioenregeling.
   
 • Loonheffing
  De berekende loonheffing volgens de voor de medewerker geldende loontabel en de berekende loonheffing over bijzondere beloningen.

  De loonheffing bestaat uit de door de medewerker betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen. Bijzondere beloningen zijn incidentele salaris elementen. Dat wil zeggen: alle niet standaard en niet periodieke vormen van salaris.

  De term die De Belastingdienst gebruikt als basis voor de loonheffingen die betaalt moeten worden is: loonbegrip. Er geldt 1 uniform loonbegrip, dat wil zeggen dat iedere werknemer dezelfde typen loonheffingen dient te betalen: 
   
  • Loonbelasting / premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz);
  • Premies werknemersverzekeringen (WW, WIA);
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet.
    
  De berekening van de diverse loonheffingen en de bedragen op basis waarvan deze berekeningen worden gemaakt staan ook vermeld op de loonstrook.
   
 • Vergoeding/inhouding
  Alle onbelaste vergoedingen en eventuele onbelaste inhoudingen van deze periode.
   
 • Netto loon
  Het totaal van het netto uit te betalen loon over de periode.
   
 • Bank- en/of girorekeningnummer
   
 • Arbeidsovereenkomst Hier wordt aangegeven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, of het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft en of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst. Tevens wordt hier, als er sprake van is, het aantal contracturen vermeldt.
   
 • Reserveringen: vakantiegeld en vakantiedagen
  De opbouw van de reserveringen over deze periode en het tegoed tot en met heden.
   

Download hier een voorbeeld loonstrook.
 

Wanneer ontvangen medewerkers een loonstrook?

De meeste werknemers ontvangen maandelijks of 4-wekelijks een loonstrook, maar het is in sommige gevallen ook mogelijk om wekelijks uitbetaald te worden. Indien de bedragen iedere keer exact hetzelfde zijn, is het iedere maand opnieuw afgeven van een loonstrook, niet verplicht. De werknemer ontvangt sowieso een loonstrook bij betaling van het eerste salaris. Daarnaast dient de werkgever ook een loonstrook te verstrekken indien er iets verandert in het loon van de werknemer of de loonheffingen.

mappen administratie

Liever geen loonstroken maken?

Besteed dan jouw personeelsadministratie uit aan Kolibrie!

Vraag meer informatie aan

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord