Kennisbank  /  Wet- en regelgeving  /  Nulurencontract

Kennisbank

Wet- en regelgeving

Nulurencontract

Een werkgever kan zijn medewerkers verschillende soorten arbeidscontracten aanbieden. Een van de bekendste contractvormen is het nulurencontract. We leggen in dit artikel graag meer uit over deze contractvorm en het gebruik ervan.
 

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een oproepovereenkomst, zoals de naam al doet vermoeden, een contract zonder dat er vaste uren in zijn opgenomen. Werknemers met nulurencontracten staan bekend als oproepkrachten. De medewerker heeft een contract waarmee de werkgever hem kan oproepen wanneer het nodig is. De belangrijkste regel voor deze contractvorm is ‘geen werk = geen loon’. Op deze manier kunnen zowel werkgever als oproepkracht flexibel werken.
Icoon contract ondertekenen

Wat zijn de regels van een nulurencontract?

Wil een werkgever gebruik maken van een nulurencontract, dan zijn er een aantal regels waar hij rekening mee moet houden.

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeid in Balans) zijn de regels omtrent het nulurencontract uitgebreid en aangescherpt. Doelstelling van de WAB is het verkleinen van de verschillen tussen medewerkers met een vast contract en medewerkers met een flexibel contract. Zo probeert de overheid meer zekerheid te creëren voor de medewerkers.

Dit doet zij enerzijds door het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om vaste uren aan te bieden aan medewerkers. Dit door een lagere WW-premie te heffen voor vaste medewerkers dan voor oproepkrachten. Anderzijds zijn de regels voor oproepcontracten aangescherpt om zo de werkgever te verplichten om meer zekerheid te bieden aan hun werknemers.
 

Waar moet een werkgever rekening mee houden bij het aanbieden van een nulurencontract?

Wil de werkgever een oproepovereenkomst aanbieden, dan moet hij rekening houden met een aantal regels. Hieronder worden de 3 belangrijkste punten kort toegelicht.
 
 • 4 dagen termijn

  De werkgever is verplicht om de werknemer met een oproepovereenkomst, minimaal 4 dagen van te voren op te roepen. Is dit niet het geval en wordt de medewerker bijvoorbeeld 2 dagen van te voren opgeroepen? Dan vervalt de verplichting voor de werknemer om te komen werken. Mocht de werkgever binnen 4 dagen voor de dienst de tijden wijzigen, of de dienst helemaal afzeggen? Dan behoudt de medewerker het recht op loon voor de ingeplande dienst.

  In een cao kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd inzake de 4 dagen termijn. In de horeca cao geldt dat een oproep binnen 24 uur van te voren kan worden geannuleerd zonder loondoorbetalingsverplichting.
   
 • Minimaal 3 uur per shift

  Wanneer de medewerker wordt opgeroepen door de werkgever, is de werkgever verplicht om minimaal 3 uur per shift uit te betalen. Mocht de medewerker opgeroepen zijn voor 2 uur werken bijvoorbeeld, behoudt de werknemer het recht op loon voor 3 uur.
   
 • “Vaste uren”- aanbod na een jaar

  Na 12 maanden in dienst is de werkgever verplicht om vaste uren op contract aan te bieden aan de oproepkracht. Het aantal vaste uren dat aangeboden moet worden is minimaal het gemiddelde aantal uren per week dat de werknemer gewerkt heeft in dat jaar.
   

Mag een nulurencontract nog aangeboden worden?

Ja, een nulurencontract mag nog steeds aangeboden worden en is niet afgeschaft of verboden. Een werkgever dient zich uiteraard wel aan een aantal regels te houden. Een nulurencontract kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn, maar er worden nooit afspraken gemaakt over vaste uren. Na 12 maanden heb je wel recht op een vaste urenomvang. Dit is op basis van het gemiddelde aantal uur dat gewerkt is in het afgelopen jaar. Wil je geen vaste uren, en graag op flexibele basis blijven werken, dan mag je het uren aanbod ook weigeren.
 

Wat is de opzegtermijn van een nulurencontract?

Sinds 1 januari 2021 is de opzegtermijn van een nulurencontract aangepast naar 4 dagen. Als er in jouw cao een kortere opzegtermijn vermeld staat, dan is dit geldend. Een nulurencontract kan alleen opgezegd worden als dat in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Lees dus goed jouw cao en arbeidsovereenkomst door voordat je jouw nulurencontract gaat beëindigen.
 

Waar heb je recht op met een nulurencontract?

 • Ook met een nulurencontract heb je recht op een pensioen. Een werkgever moet dezelfde regels voor alle werknemers hanteren en mag geen mensen buitensluiten. Een werkgever is dus verplicht om werknemers met een nulurencontract een pensioen aan te bieden.
   
 • Met een nulurencontract heb je recht op doorbetaalde vakantie uren. Dit bedraagt vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Vaak wordt dit berekend in de vorm van een percentage van het totaal gewerkte aantal uren.
   
 • Met een nulurencontract heb je recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van het brutoloon van het afgelopen jaar. 
   
 • Wanneer je langer dan 6 maanden in dienst bent op basis van een nulurencontract en je niet kan werken door (bijvoorbeeld) onvoldoende werk, dan heb je recht op doorbetaling van jouw loon. Daarnaast is jouw werkgever ook verplicht om door te betalen wanneer er wél werk is maar je niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting.
   
 • Je mag maximaal 12 maanden onder een nulurencontract werken. Daarna is de werkgever verplicht om een contract met vaste uren aan te bieden. Dit gaat op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. Je hebt het recht om dit aanbod te weigeren en verder te werken op basis van een nulurencontract, maar een werkgever is na die 12 maanden weer verplicht om een aanbod te doen. Het contract mag drie keer verlengd worden, daarna moet je overgaan op een contract voor onbepaalde tijd.
   
 • Een nulurencontract mag stilzwijgend verlengd worden, mits het overgaat van een nulurencontract naar een vast dienstverband.
   
 • Met een nulurencontract heb je recht op een WW-uitkering. Daarbij moet je voldoen aan dezelfde eisen als iemand met een vast dienstverband. Voldoe je hieraan? Dan heb je recht op minimaal 3 maanden WW-uitkering. Het UWV bepaalt aan de hand van jouw gemiddelde aantal gewerkte uren waar jij recht op hebt. Je hebt, tijdens de looptijd van jouw contract, uiteraard geen recht op een WW-uitkering.
   
 • Ben je ziek? Dan heb je met een nulurencontract recht op doorbetaling. Je hebt recht op 70% doorbetaling op basis van de afgesproken ingeroosterde periode, oftewel, binnen een oproepperiode. Ben je buiten een oproepperiode ziek? Dan heb je geen recht op doorbetaling. In je cao kan een hoger percentage staan. 
   
 • Ben je langdurig ziek met een nulurencontract? Tijdens de duur van jouw contract heb je geen recht op een ziektewetuitkering. Loopt jouw contract af en ben je nog steeds ziek? Dan bepaalt het UWV of je daar wel recht op hebt.
   
 • Ben je zwanger? Met een nulurencontract heb je recht op zwangerschapsverlof. Dit bedraagt 26 keer het aantal uren dat je werkt. Bij een nulurencontract maak je een inschatting op basis van het gemiddelde en overlegt dit samen met jouw werkgever.
Bovenstaande voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de kloof tussen de flexibele en de vaste schil kleiner wordt.

Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Kies je liever voor oproepkrachten, of voor vaste medewerkers?
Contract

Checklist nulurencontract

Wil jij je medewerkers een nulurencontract aanbieden? Vergeet dan niet dat er speciale regels zijn!

Download de checklist

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wij ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord