Kolibrie icoon
Home    /    Kennisbank    /    Wet- en regelgeving    /    Horeca cao
overzicht

Wet- en regelgeving

Horeca cao

Cao staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden beschreven die bedrijven, die werkzaam zijn in de betreffende branche, minimaal moeten bieden aan hun personeel. Welke cao er geldt binnen een bedrijf is o.a. afhankelijk van de branche waartoe het bedrijf behoort.

 

WAT IS DE HORECA CAO?

De horeca cao is de collectieve arbeidsovereenkomst voor de horecabranche. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden omschreven die horecaondernemers minimaal moeten toekennen aan het personeel. Denk hierbij aan de minimumlonen, werktijden, vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De horeca cao is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de cao automatisch geldt voor alle werkgevers in de bedrijfstak, in dit geval dus de horeca.

Wij hebben de belangrijkste bedrijven behorende tot de bedrijfstak “horeca” voor je op een rijtje gezet:
 

 • Logiesverstrekking
  • Hotels
  • Verhuur van vakantiehuisjes e.d.
  • Kampeerterreinen
  • Overige logiesverstrekking

 

 • Eet-en drinkgelegenheden
  • Restaurants
  • Fastfoodrestaurants, ijssalons etc.
  • Kantines en catering
  • Cafés
Horeca cao

HOE IS DE HORECA CAO TOT STAND GEKOMEN?

De horeca cao is tot stand gekomen na overleg tussen branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en werknemersverenigingen CNV Vakmensen en FNV Horeca.

 

LOOPTIJD NIEUWE HORECA CAO

De horeca cao had een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De looptijd is echter verlengd met één jaar tot eind 2021. Er is nog geen nieuwe horeca cao, de huidige blijft daarmee vooralsnog van kracht. Zodra dit verandert lees je er in dit artikel alles over.

 

VERANDERINGEN HORECA CAO

In de horeca cao die in 2020 is overeengekomen zijn er een aantal hoofdpunten aanzienlijk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Deze wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet:

 

Loonsverhoging vakkrachten

Loonsverhoging van 3% per 1-1-2020 voor alle vakkrachten die op 31-12-2019 een loon hadden tussen basis- en eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3% verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.

 

Eenmalige uitkering

De medewerker met een loon boven het eindloon heeft per 1-7-2020 een eenmalige uitkering ontvangen van €100 als hij of zij 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de cao om heeft toegekend gekregen.
 

Eerder vakkracht

De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.

 

AFWIJKENDE AFSPRAKEN HORECA CAO T.A.V. WET ARBEIDSMARKT IN BALANS (WAB)

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft verstrekkende gevolgen voor de horeca. KHN heeft in de cao hierover afwijkende afspraken gemaakt waardoor de WAB in de praktijk iets meer werkbaar wordt gemaakt.

De gemaakte afwijkende afspraken hebben we voor je op een rijtje gezet:

 

 • Oproeptermijn verkorten
  De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst wordt verkort van 4 dagen naar 24 uren van tevoren.

 

 • Tussenpoos keten seizoenskracht
  Voor seizoensbedrijven is de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten ten hoogste 3 maanden. Het is seizoenswerk als er voor minder dan 9 maanden in een jaar aan werk kan worden uitgeoefend.

 

 • Aantal verplichtingen WAB vervallen bij seizoenskracht
  Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat of natuur zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing:
  • De oproeptermijn van 24 uur;
  • Het doen van extra uitbetalingen als een oproep last minute wijzigt;
  • Een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
    
 • ‘Geen loon, geen werk’
  Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht op basis van nul-uren (oproepovereenkomst) kan nog het principe 'geen werk, geen loon' toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loondoorbetaling.

 

HORECA CAO DOWNLOADEN

De meest recente versie van de horeca cao is te downloaden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Cookies

Om je beter te helpen gebruiken wij cookies. Naast de functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen wj ook analytische cookies.

Tevens plaatsen wij marketing cookies waardoor wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Meer weten? Lees hier alles over de cookies.

Wil je een optimale website gebruiken, dan is het nodig alle cookies te accepteren. Dat doe je door op "akkoord" te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen wij alleen de functionele en analytische cookies!

Akkoord