Home    /    Kennisbank    /    Wet- en regelgeving    /    ATV- en ADV-dagen
overzicht

Wet- en regelgeving

ATV- en ADV-dagen

Bij Arbeidstijdverkorting (ATV) of Arbeidsduurverkorting (ADV) werkt een medewerker wekelijks meer uren dan daadwerkelijk in het arbeidscontract staat. Deze extra gewerkte uren kan de medewerker dan op een ander moment opnemen als zijnde verlof.

 

WAT ZIJN ATV-DAGEN?

ATV betekent Arbeidstijdverkorting en heeft zijn oorsprong in de technische sector: de bouw, industrie en de civiele sector. Doelstelling van ATV-dagen is het het aantal werkdagen van een werknemer per jaar te verkorten, ATV-dagen zijn dan ook roostervrije uren. Doordat medewerkers minder uren werken, is er meer werk beschikbaar voor andere mensen en worden er meer banen gecreëerd.
 

ATV- en ADV-dagen

WAT ZIJN ADV-DAGEN?

ADV betekent Arbeidsduurverkorting. Een medewerker bouwt arbeidsduurverkorting op door meer uren te werken dan in het arbeidscontract is vastgelegd. Om een voorbeeld te geven: stel een medewerker heeft 38 vaste uren in het contract staan, maar werkt in werkelijkheid 40 uur per week, dan bouwt de medewerker 2 ADV-uren per week op. Invoering van ADV heeft, net als ATV, als doelstelling om meer werkgelegenheid te creëren.

 

NIET WETTELIJK GEREGELD

In tegenstelling tot vakantiedagen, is het recht op arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting niet officieel geregeld in de wet. Deze afspraken zijn namelijk te vinden in de cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Hierin staat het aantal ATV- en/of ADV-dagen vermeld, maar bijvoorbeeld ook afspraken over het opnemen van het verlof. Voor ADV-dagen geldt bovendien dat deze niet worden opgebouwd in het geval van ziekte.


OPNEMEN ATV- EN/OF ADV-DAGEN

De mogelijkheden voor het opnemen van ATV- en/of ADV-dagen worden vastgelegd in de cao, het arbeidscontract of bedrijfsreglement. Deze kunnen dus verschillen per bedrijfstak en bedrijf. Zo kan er zijn vastgelegd dat een medewerker de mogelijkheid heeft om de uren vrij op te nemen. Het kan echter ook zo zijn dat de werkgever zelf deze uren verwerkt in het rooster.
 

Meestal is het niet toegestaan om ATV-dagen mee te nemen naar een volgend jaar. Overgebleven uren worden dan uitbetaald door de werkgever. Voor ADV-dagen is een verjaringstermijn van een kwartaal gebruikelijk. En vaak moeten de ADV-dagen worden opgenomen in hetzelfde kalenderjaar als deze zijn opgebouwd. Werkgevers hoeven daarnaast bij einde dienstverband de niet-opgenomen ADV-dagen niet uit te betalen.

De regels omtrent het verjaren van ADV- en/of ATV-dagen kunnen dus ook per werkgever verschillen. Kijk voor de van toepassing zijnde regels dan ook altijd in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement.


VERSCHIL ARBEIDSDUURVERKORTING EN ARBEIDSTIJDVERKORTING

Arbeidsduurverkorting (ADV) en Arbeidstijdverkorting (ATV) worden beiden ingezet om het aantal werkdagen per jaar te verkorten. Het betreft in beide gevallen dus roostervrije uren.

Als er gekeken wordt naar het verschil tussen Arbeidsduurverkorting en Arbeidstijdverkorting gaat het om de manier waarop een medewerker deze vrije uren kan opnemen.


Bij Arbeidsduurverkorting (ADV) wordt de werkweek verkort. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een medewerker om de week een dag, een middag of een ochtend vrij is.

Bij Arbeidstijdverkorting (ATV) is de werkgever verantwoordelijk voor de bepaling van deze roostervrije dagen. Indien een werkgever dit niet doet, kan de medewerker de ATV-dagen opnemen wanneer hij of zij dat wilt.

 

Uiteraard gaat opname van verlofuren altijd in overleg met de werkgever.

Welkom! Kolibrie deelt cookies uit wanneer u een van onze websites bezoekt.

Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die uw eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Lekker handig!
Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Wilt u liever een optimaal werkende website? Laat dan alle vinkjes staan. Meer info

Noodzakelijk
Statistieken
Marketing
Akkoord