Home    /    Kennisbank    /    Formulieren    /    Medewerker    /    Uitleg Loonstrook

Uitleg Loonstrook

Kolibrie biedt ondernemers “totale ontzorging” ook als het om salarisadministratie (ook wel loonadministratie genoemd) gaat. Wij verzorgen deze administratie voor uw medewerkers die u, om diverse redenen, liever niet op de payroll wilt plaatsen. Zo zorgen wij voor flexibiliteit en alles onder één dak.

 

Inhoudingsplichtig

Als werkgever bent u verplicht een salarisadministratie bij te houden als u een of meer medewerkersin dienst heeft, als die werknemers loon ontvangen en als u inhoudingsplichtige bent. Inhoudingsplichtig wil zeggen, dat u voor uw medewerkers verplicht bent de loonbelasting in te houden op het loon.

 

Salarisadministratie of loonadministratie

In de salarisadministratie worden alle gegevens van uw medewerkers en hun loon bijgehouden. Deze salarisadministratie dient op één plek bewaard te worden. Het gaat hierbij om formulieren en berekeningen zoals de loonbelastingverklaring, de loonstaten, de loonstroken en de jaaropgaven.

 

Loonstaat

De loonstaat is een formulier voor de werkgever en toont het salaris van een medewerker. Dat zijn alle verdiensten van de werknemer waarmee de loonheffingen worden berekend. De loonstaat bevat de volgende onderwerpen: de NAW-gegevens van de werknemer, het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerker, het loon in geld, het loon in natura, fooien, bonussen en reiskostenvergoedingen. Daarnaast vermeldt de loonstaat de te betalen loonbelasting en de premies volks- en werknemersverzekeringen.

Een loonstaat geeft per werknemer een jaaroverzicht per beloningstijdvak. Kolibrie maakt gebruik van administratiesoftware, waarmee alle loonstaten inzichtelijk worden.

 

Loonstrook

De loonstrook wordt ook wel salarisspecificatie of salarisstrook genoemd. Waar de loonstaat voor de werkgever is, is de loonstrook bedoeld voor de werknemer. Op de loonstrook specificeert de werkgever onder andere de volgende punten: de persoonlijke gegevens van de werknemer, het brutoloon, het nettoloon, de toeslagen en de inhoudingen.

Indien de bedragen iedere keer exact hetzelfde zijn, is het iedere maand opnieuw afgeven van een loonstrook overigens niet verplicht. Wij van Kolibrie verstrekken wel elke maand een loonstrook.


Bijlage in een nieuw venster openen

Welkom! Kolibrie deelt cookies uit wanneer u een van onze websites bezoekt.

Cookies

Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die uw eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Lekker handig!
Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De functionele en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Wilt u liever een optimaal werkende website? Laat dan alle vinkjes staan. Meer info

Functioneel
Statistieken
Marketing
Akkoord