Home    /    Kennisbank    /    Werkgevers    /    Loonbelasting
overzicht

Werkgevers

Loonbelasting

Iedere werknemer is verplicht loonbelasting te betalen. Maar wat is loonbelasting eigenlijk en hoe werkt dit?

 

WAT IS LOONBELASTING?

Loonbelasting is de belasting die door een werkgever wordt ingehouden op het loon van een werknemer. Deze belasting wordt, namens de werknemer, afgedragen aan de belastingdienst door de werkgever. Daarom wordt loonbelasting ook wel “voor-belasting” genoemd. Iedereen rekent uiteindelijk zelf de te betalen loonbelasting af met de belastingdienst. Dit door middel van de inkomstenbelasting tijdens de jaarlijkse belastingaangifte.

Loonbelasting

BELASTING

Iedereen in Nederland is belastingplichtig. Om te bepalen hoeveel belasting iemand verschuldigd is dient er jaarlijks een belastingaangifte te worden gedaan. In de belastingaangifte staan alle inkomsten en aftrekposten die de hoogte van de te betalen belasting bepalen.
 

 • Inkomsten
  • Uit arbeid;
  • Rente-inkomsten;
  • Periodieke uitkeringen;
  • Inkomsten uit een eigen woning;
  • etc.

 

 • Aftrekposten
  • Hypotheeklasten;
  • Eventuele studiekosten;
  • Partneralimentatie;
  • Giften;
  • etc.


De totale inkomsten en aftrekposten bepalen uiteindelijk de belasting die iemand moet afrekenen. De reeds betaalde loonbelasting die via de werkgever is voldaan, wordt hiervan afgetrokken. Het restant krijgt men terug. Is er een negatief verschil dan moet er worden bijbetaald.


DIRECTE EN INDIRECTE BELASTING

Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte belasting.

 

Directe belasting
De directe belasting is de belasting die de belastingplichtige zelf betaalt.

 

Directe belasting wordt geheven van:

 • Werknemers
 • Werkgevers
 • Artiesten
 • Beroepssporters
 • Buitenlandse gezelschappen


Een voorbeeld van directe belasting is inkomstenbelasting. De belastingplichtige doet de aangifte en betaalt vervolgens zelf de verschuldigde belasting. De belastingplichtige is in dit geval dan ook zelf verantwoordelijk voor de lasten van de belasting.

 

Indirecte belasting
Indirecte belasting is de belasting die een ander dan de belastingplichtige betaalt. Hierbij kan gedacht worden aan omzetbelasting/BTW. De ondernemer doet aangifte en zorgt ook voor de afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst. Deze belasting wordt niet betaald door de ondernemer zelf, maar wordt doorberekend aan de eerstvolgende in de keten: de consument.
      

Als er gekeken wordt naar directe en indirecte belasting, valt loonbelasting dus onder de noemer directe belasting. De werknemer is belastingplichtig en betaald zelf de belasting. Dit doet de medewerker via de belasting die wordt ingehouden op het loon. De werkgever is inhoudingsplichtig, dat wil zeggen dat de werkgever de betaling van de belasting regelt.

 

HOE HOOG IS DE LOONBELASTING?

De loonbelasting wordt naar rato van het inkomen bepaald. Hoe meer iemand verdiend, hoe meer belasting er moet worden betaald.
 

In de onderstaande tabel zijn de percentages loonbelasting af te lezen:

 

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 Tot € 68.508 37,10%
2 Vanaf € 68.508 49,50%

 

Welkom! Kolibrie deelt cookies uit wanneer u een van onze websites bezoekt.

Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die uw eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Lekker handig!
Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Wilt u liever een optimaal werkende website? Laat dan alle vinkjes staan. Meer info

Noodzakelijk
Statistieken
Marketing
Akkoord